Domännamn - Enkel hemsidekoppling

De här paketen sälj inte längre till nya kunder. Om du vill byta från något av de här paketen till ett nytt webbhotellspaket kan du kontakta oss. Läs mer här.

Endast registrering av domännamnet. Domännamnet kan kopplas mot specifika DNS:er, IP-nummer eller en hemsideadress. Om du inte har något utrymme för hemsidan så bjuder vi på 10 MB fritt utrymme.

Det som ingår i registreringsavgiften är,

 Registrering och årsavgift för domännamn.
 Vidarekoppling till befintlig hemsideadress.
 10 MB fritt utrymme för hemsidan.
 Koppling av IP-nummer (A-record), Alias (CNAME) och Mail (MX).
 Anonym domänägare (WhoisGuard).
 Fri support på svenska via telefon och e-post.
 Reklamfri blogg, gästbok, hemsida, formulär via bloggo.nu/webber.se/OLZZON.com.
 Säkerhetsövervakning och preventiv sårbarhetsanalys.
 1h konsultation vartannat år.

Pris: Från 500 kr per år inklusive registrering, gå till prislistan >>

De här paketen sälj inte längre till nya kunder. Om du vill byta från något av de här paketen till ett nytt webbhotellspaket kan du kontakta oss. Läs mer här.

Tillbaka ett steg...