Dataskyddspolicy

Translation

Vi värnar om din personliga integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy gäller för våra hemsidor och tjänster. Genom att registrera dig eller använda våra tjänster bekräftar du att du förstår och accepterar Dataskyddspolicyn.

Vi följer den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR skyddar alla EU medborgares personuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund eller besökare. Tänk på att även om vi tillhandahåller en tjänst är det inte säkert att vi är personuppgiftsansvariga för tjänsten. Personuppgiftsansvarig är i normalfallet vår kund eller vår kunds kund, vi agerar istället som personuppgiftsbiträde och har ett mer begränsat ansvar. Om det är oklart vilken roll vi har kan du kontakta oss för mer information.

Insamling och hantering av data

 • Vi samlar in den personliga data du matar in, exempelvis namn, e-post, adress, telefonnummer och hemsideadress, när du kontaktar, registrerar eller handlar av oss.

 • Vi samlar även in automatisk information som IP-adress och uppgift om webbläsare för varje besök och händelse på vår hemsida eller i de skript som anropas/körs från vår hemsida eller andra domäner vi kontrollerar.

 • Information om eventuell betalning lagras och överförs även till våra leverantörer av säkra betalningslösningar.

 • Vi låter även i vissa fall tredjepartsleverantörer samla statistik i samband med att du surfar på vår hemsida.

 • På de hemsidor vi visar annonser från Google, gäller även villkoren via https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • På de hemsidor vi använder Google Charts för att visa diagram och grafer gäller följande: Viss information (som IP-adress och den data som diagrammet innehåller) kan komma att överföras till Google. Läs mer via https://policies.google.com/privacy. Google lagrar endast tillfälligt datan för diagrammet under en kortare period.

 • När du kontaktar oss sparar vi de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar all information i e-postmeddelandet eller kontaktformuläret. Vi sparar informationen för att kunna ge dig en bra och trevlig supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

 • Vi registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst och bra upplevelse till dig, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

 • Vi använder även den insamlade informationen för att visa annonser, stävja missbruk, analysera och förbättra våra tjänster och rutiner samt kommunicera med dig som användare.

 • En del tjänster som vi erbjuder, såsom blogg, gästbok och forum, bygger på att data (exempelvis meddelandetext, e-post eller namn) som samlas in från en besökare publiceras på Internet eller presenteras för våra kunder.

 • Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav eller så länge vi måste enligt lag.
Våra kunders rättigheter
 • Rätt till tillgång: Våra kunder har rätt att kostnadsfritt en gång om året få information om vilka personuppgifter vi behandlar om kunden (registerutdrag). Kunden bör specificera kategorier av uppgifter kunden vill begära ut.

 • Rätt till rättelse: Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Kunden har rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller kompletterar kundens uppgifter.

 • Rätt till radering: Kunden har rätt att begära att kundens personuppgifter raderas. I vissa fall kan det inte ske, exempelvis om personuppgifterna fortfarande behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlat dem för. Tänk på att vi bl.a. enligt bokföringslagen ibland måste spara personuppgifterna även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

 • Rätt till begränsning av behandling: Kunden har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av deras personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • Rätt till invändning: Kunden har rätt att invända mot den behandling av deras personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver kunden specificera vilken behandling kunden invänder mot. För att få fortsätta behandla personuppgifterna, måste vi sedan redovisa att det finns berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än kundens intressen.

 • Rätt till dataportabilitet: Kunden har i vissa fall rätt att få ut och använda deras personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när kunder vill flytta dina personuppgifter till en annan tjänsteförmedlare. Rätt till dataportering avser endast sådana personuppgifter som kunden lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från kunden eller för att uppfylla avtalet vi har med kunden.

 • Observera att vi endast kan lämna ut, radera eller rätta sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör kunden. All begäran enligt punkterna ovan skall göras skriftligt och vara undertecknad av kunden. Begäran skickas till oss via e-post eller brev. Kunden skall bifoga en kopia på giltig id-handling. Kopian kommer förstöras med en gång efter den verifierats. För registerutdraget krävs ingen kopia på id-handling då den alltid skickas till kundens folkbokföringsadress. Handläggningstiden är normalt 30 dagar. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla önskemålet eller behöver mer tid, kommer vi lämna en motivering.
Cookies (kakor)
 • Vi använder cookies för en del funktioner, exempelvis inloggningar och inmatningsformulär då det underlättar för användaren.

 • Vi låter partners som visar annonser sätta och läsa egna cookies och/eller web beacons på besökarnas datorer. Sådana cookies används för att skicka information till annonsörerna (exempelvis Google via Google AdSense) som innehåller uppgifter om exempelvis aktuell IP-adress, Internetleverantör, webbläsare och liknande. Informationen används främst för geotargetting (lokalisering) och att bestämma vilken typ av annonser som skall visas. Vi refererar till respektive partners Privacy Policy för mer information. Vi låter Google använda cookies för att visa annonser på vår domän. Google använder även så kallade DART-cookies för att visa annonser för våra besökare baserat på vilka av våra och andra hemsidor användarna besökt på Internet. Läs mer om hur Google använder datan från oss via https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • Som användare kan du välja hur din webbläsare hanterar cookies. Det finns också säkerhetsprogramvaror som begränsar eller blockerar cookies och web beacons. Att använda någon av dessa inställningar eller programvaror påverkar inte din möjlighet att använda våra tjänster. Som användare kan du blockera så kallade DART-cookies som används av bl.a. Google genom att besöka Googles sekretesspolicy.
Övrigt
 • Vi har en Anti-Spam Policy som innebär att vi inte skickar ut oönskade e-postmeddelanden till någon av de e-postadresser som vårt system hanterar. Om du anser att du har mottagit ett oönskat e-postmeddelande från oss eller vårt system kan du kontakta oss för en detaljerad rapport om vem som initierat utskicket. Vi kan också se till att din e-postadress inte kommer få några ytterligare e-postmeddelanden från oss i framtiden.

 • Vi kommer inte sälja, hyra ut eller dela med oss med den personliga informationen till andra personer eller organisationer utanför vår verksamhet, i annat än vad som är beskrivet ovan. Det gäller dock inte i de fall det inte kan undgås med organisationer som arbetar nära oss, exempelvis eventuellt webbhotell, serverleverantör, Internetoperatör eller i de fall vi köper en tjänst åt en kund från tredje part. Det gäller inte heller om vi blir tvungna för att kunna erbjuda den tjänst eller produkt du efterfrågat eller då vi har din tillåtelse. Vi kan komma att samarbeta vid förfrågningar från polis, domstol eller liknande myndigheter och personlig information kan då komma att vidareskickas. Vi reserverar oss också rätten att vidareskicka information för att skydda oss vid en eventuell juridisk process. Observera att om hela eller delar av vårt företag skulle gå ihop med ett annat företag eller köpas upp kommer vi överföra all aktuell information.

 • Du kan radera ditt konto genom logga in till administrationen för kontot.

 • Vi reserverar oss rätten att kontakta våra användare när vi anser det vara nödvändigt, exempelvis med driftinformation eller säkerhetsmeddelanden.

 • Vi kan komma att uppdatera den här policyn och vi ber dig därför att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum.

 • Om du vill framföra klagomål som rör vår hantering av personuppgifter kan du vända dig till vår tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontaktuppgifter
 • Adress: Internetservice i Väst AB, Förlandavägen 535, 439 75 Fjärås, Sverige
  Org-nr: 556545-2108
  Säte: Kungsbacka, Sverige
  E-post: info@internetservice.se